Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Per Ne

UniFrigo si pjesë e grupit të Frigoteknika u themelua në vitin 1969. Në fillimet e saj te hershme në vitin 1973, kompania jonë kishte një sipërfaqe prej vetëm 45 m2, pastaj në vitin 1980 zona e prodhimit tonë u zgjerua në 180 m2. Në 1998 kompania u zhvendos në mjediset e reja me sipërfaqe prej 5000 m2. Për shkak të angazhimit tonë të përkushtuar, punës së vështirë dhe investimi në teknologji të reja dhe makineri, që nga fillimet e hershme ne jemi të pranishëm në tregun e brendshëm dhe...

Me teper...
  • Dorin
  • tonon
  • Danfos
  • TECO
  • Dixell
  • SER
  • zannoti
  • Eliwell